Netwerk Diëtisten MDL

Wij zijn een netwerk van diëtisten die werkzaam zijn op het gebied van voeding en diëtetiek in diverse werkvelden. De diëtisten in dit netwerk hebben als gemeenschappelijke aandachtsgebied de aandoeningen op het maag-, darm- levergebied (MDL).

Deze website is met name bedoeld voor diëtisten. Hier vind je de nieuwste informatie betreft:

 

 

 

 

 

 

Netwerk Diëtisten MDL / 2019