Netwerk  

Het netwerk dietisten MDL is opgericht in 2009. Het netwerk bestaat uit een brede afspiegeling van het werkveld MDL. Veertig diëtisten uit diverse werkvelden, te weten academische, topklinische en algemene ziekenhuizen, eerstelijns of vrijgevestigde diëtisten en diëtisten werkzaam bij patiëntenverenigingen zijn lid. 

Doel is de diëtistische zorg voor MDL-patiënten te verbeteren door middel van wetenschappelijke onderbouwing. Het netwerk bestaat uit actieve leden, met ervaring en affiniteit op het gebied van de Maag-, Darm- en Leverzorg.  

Het netwerk is een van de 35 officieel erkende netwerken met een specifieke deskundigheid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Bij de samenstelling van het bestuur is met een aantal zaken rekening gehouden, te weten expertise en evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging van de leden van het netwerk. De bestuursleden: 

 • Irene Salverda, voorzitter
 • Nicolette Wierdsma,  penningmeester
 • Carina Bijl, secretaris
 • Karin Burg, vice-voorzitter

 
Werkgroepen

De bij het netwerk aangesloten diëtisten kenmerken zich door aandacht voor kwaliteit, wetenschappelijke inzichten en het leveren van zorg op maat. Het netwerk bestaat uit een aantal werkgroepen die zich alle bezighouden met een specifiek deelgebied van de MDL-diëtetiek.

Deze werkgroepen zijn:

 • IBS (diarree en obstipatie)
 • Lactose intoleranite
 • IBD
 • Coeliakie
 • Lever(falen)
 • Pancreas(falen)
 • MDL-oncologie
 • MDL-motiliteit
 • MDL chirurgie
 • Short bowel syndroom / intestinaal falen
 • Oesophagus/maag(falen)    

 

Netwerk Diëtisten MDL / 2022