Wat doen wij

Het netwerk houdt zich met name bezig met: 

  • Het meedenken aan en ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, protocollen en patiëntenfolders op het gebied van MDL
  • Public Relations MDL-breed, zowel binnen als buiten de beroepsgroep. Zo geven wij bijvoorbeeld interviews. We zorgen voor meer naamsbekendheid van de MDL-diëtetiek binnen de zorg in het algemeen en binnen de eigen beroepsgroep
  • Het beschouwen van wetenschappelijke artikelen
  • Het Informatie geven en een actieve bijdrage leveren aan scholingen, symposia op het gebied van MDL, zoals bijvoorbeeld van PIT actief.

Het netwerk organiseert twee keer per jaar (in het voor- en in het najaar) een netwerkdag met veel aandacht voor bijscholing met actuele en relevante onderwerpen binnen de MDL-diëtetiek. Gedurende het jaar werken de werkgroepen individueel aan de eigen doelstellingen en projecten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk Diëtisten MDL / 2022