Netwerk Diëtisten MDL

Wij zijn een netwerk van diëtisten, werkzaam in diverse werkvelden, met als specifiek aandachtsgebied voeding bij maag-, darm- en leveraandoeningen (MDL). Ons doel is om de diëtistische zorg voor MDL-patiënten.

Het doel van dit netwerk is om de diëtistische zorg voor MDL patienten te optimaliseren.

Voor patiënten hebben we een aparte pagina met informatie en een overzicht van de diëtisten in het MDL Netwerk.

 

Voor diëtisten en professionals

Het netwerk MDL-dietisten is continu bezig met het updaten en bijhouden van de richtlijnen en voorlichtingsmaterialen.

Op pagina voor diëtisten en professionals vind je de producten die het netwerk de afgelopen jaren heeft herzien of afgeleverd. Dit kan gaan om dieetbehandelingsrichtlijnen, patientenfolders, artikelen en reviews.

Je bent vrij om deze te downloaden en in je praktijk te gebruiken wanneer je hierbij de bron vermeld. 

 

Voor patiënten

Je hebt waarschijnlijk maag- of darmklachten of last van andere organen die met de spijsvertering te maken hebben en je bent op zoek naar meer informatie over een dieet of over voeding bij deze klachten. Wellicht sta je al onder behandeling van een internist of een MDL-arts. MDL staat voor Maag-, Darm- en Leveraandoeningen. 

Meer informatie speciaal voor jou als patiënt vind je op de pagina voor patiënten.