Netwerk Diëtisten MDL

Het Netwerk Diëtisten MDL (maag, darm, lever) is een netwerk van diëtisten die actief zijn op het gebied van maag-, darm- en leveraandoeningen in verschillende zorgomgevingen.

Het doel van dit netwerk is om de diëtistische zorg voor MDL patiënten te optimaliseren en collega-diëtisten te ondersteunen in hun advisering naar patiënten op het gebied van MDL-aandoeningen.

 

 

Voor diëtisten en professionals

Het Netwerk Diëtisten MDL is continu bezig met het updaten en bijhouden van de richtlijnen en voorlichtingsmaterialen in relatie tot MDL en voeding.

Op de pagina voor diëtisten en professionals vind je de producten die het netwerk de afgelopen jaren heeft herzien of afgeleverd. Denk hierbij aan dieetbehandelingsrichtlijnen, patiëntenfolders, artikelen en reviews.

Je bent vrij om deze te downloaden en te gebruiken wanneer je hierbij de bron vermeldt. 

 

Voor patiënten

Onder maag-, darm- of leverklachten, ofwel kort gezegd MDL-klachten, verstaan we eigenlijk alle klachten die met het maagdarmstelsel te maken hebben. Dus naast klachten aan de maag, darmen en lever, bedoelen we ook klachten aan de slokdarm, galblaas en alvleesklier.

Meer informatie over de verschillende MDL-ziekten en -klachten en hun relatie tot voeding vindt u op de pagina voor patiënten. Ook bevindt zich op deze pagina een overzicht met contactgegevens van MDL-diëtisten in Nederland.