Voor diëtisten en professionals

Het Netwerk Diëtisten MDL is continu bezig met het updaten en bijhouden van de richtlijnen en voorlichtingsmaterialen. Op deze pagina onder richtlijnen vind je de producten die het netwerk de afgelopen jaren heeft herzien of afgeleverd. Dit kan gaan om dieetbehandelingsrichtlijnen, patientenfolders, artikelen en reviews. Je bent vrij om deze te downloaden en in je praktijk te gebruiken wanneer je hierbij de bron vermeld.

Vind je nu dat er bepaalde informatiematerialen ontbreken, hebben jij of je patientengroep behoefte aan een specifieke voorlichtingsfolder op het gebied van MDL of heb je andere ideeën die wij als netwerk kunnen oppakken? Dat horen wij graag.

Stuur een mail met je suggestie of vraag naar info@mdldietisten.nl

Folders en FAQ

Je bent vrij om de folders te downloaden om in je praktijk te gebruiken. Het is niet toegestaan om het foldermateriaal aan te passen voor eigen gebruik. Indien je informatie in welke vorm dan ook van deze website wilt gebruiken dan kan dat alleen onder nadrukkelijke vermelding van de auteur(s) en de website.

Klik op de naam van de folder om deze te openen en te downloaden:

Lid worden

Lid worden van het netwerk diëtisten MDL heeft veel voordelen voor jou als beroepsbeoefenaar. We noemen er een paar:

  • Je krijgt meer naamsbekendheid als MDL-diëtist bij verwijzers en patiënten.
  • Je hebt de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg.
  • Je kunt je eigen kennis op MDL-gebied bevorderen.
  • Je krijgt de kans om twee keer per jaar aanwezig te zijn op een netwerkdag met veel aandacht voor bijscholing met actuele en relevante onderwerpen binnen de MDL-diëtetiek.

Wil je lid worden van het netwerk?

Check dan of je voldoet aan onderstaande criteria:

  • Je bent in het bezit van een Diploma Voeding & Diëtetiek.
  • Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (zowel de initiële registratie als de kwaliteitsregistratie).
  • je bent werkzaam als diëtist met maag-,darm-, leverpatiënten en je hebt ruime kennis over en affiniteit met voeding bij MDL.
  • Je kunt een actieve bijdrage leveren aan het netwerk. Denk hierbij aan het geven van voorlichting/lezingen/presentaties, het beoordelen van literatuur, het fungeren als aanspreekpunt van een aandachtsgebied, het onderhouden en werven van contacten die relevant zijn voor het MDL-vakgebied.

Er zijn twee netwerkbijeenkomsten per jaar. Vereiste deelname aan de netwerkbijeenkomsten: 50% in twee jaar.

Er kan slechts 1 diëtist lid zijn per instelling.
Je bent lid op persoonlijke titel. Een instelling kan dus geen lid zijn van het netwerk.

Contributie

De contributie bedraag voor leden €  50,00 per kalenderjaar (niveau 2022).

Aanmelden 

Wil je je aanmelden als lid, of heb je vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een email naar info@mdldietisten.nl

Het netwerk heeft als uitgangspunt dat zij streeft naar een evenwichtig ledenbestand van gemiddeld veertig netwerkleden. Het kan dus voorkomen dat je na aanmelding op een wachtlijst komt te staan. We stellen je uiteraard op de hoogte van de mogelijkheden na je aanmelding.