Netwerk Diëtisten MDL

Wij zijn een netwerk van circa 50 diëtisten die werkzaam zijn op het gebied van voeding en diëtetiek in diverse werkvelden.
De diëtisten in dit netwerk hebben als gemeenschappelijke aandachtsgebied de aandoeningen op het maag-, darm- levergebied (MDL).

 

Het doel van dit netwerk is om de diëtistische zorg voor MDL patienten te optimaliseren.
Deze website is met name bedoeld voor diëtisten.

Over MDL Netwerk

Het netwerk dietisten MDL is opgericht in 2009. Het netwerk bestaat uit een brede afspiegeling van het werkveld MDL.
Circa 50 diëtisten uit diverse werkvelden, te weten academische, topklinische en algemene ziekenhuizen, eerstelijns of vrijgevestigde diëtisten en diëtisten werkzaam bij patiëntenverenigingen zijn lid. 

Doel is de diëtistische zorg voor MDL-patiënten te verbeteren door middel van wetenschappelijke onderbouwing. Het netwerk bestaat uit actieve leden, met ervaring en affiniteit op het gebied van de Maag-, Darm- en Leverzorg.  

Het netwerk houdt zich met name bezig met: 

 • Het meedenken aan en ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, protocollen en patiëntenfolders op het gebied van MDL
 • Public Relations MDL-breed, zowel binnen als buiten de beroepsgroep. Zo geven wij bijvoorbeeld interviews. We zorgen voor meer naamsbekendheid van de MDL-diëtetiek binnen de zorg in het algemeen en binnen de eigen beroepsgroep
 • Het beschouwen van wetenschappelijke artikelen
 • Het Informatie geven en een actieve bijdrage leveren aan scholingen, symposia op het gebied van MDL, zoals bijvoorbeeld van PIT actief.

Het netwerk organiseert twee keer per jaar (in het voor- en in het najaar) een netwerkdag voor haar leden met veel aandacht voor bijscholing met actuele en relevante onderwerpen binnen de MDL-diëtetiek. Gedurende het jaar werken de werkgroepen individueel aan de eigen doelstellingen en projecten.

Het netwerk is een van de 37 officieel erkende netwerken met een specifieke deskundigheid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur is met een aantal zaken rekening gehouden, te weten expertise en evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging van de leden van het netwerk.

De bestuursleden zijn:

 • Karin Burg, voorzitter
 • Nicolette Wierdsma,  penningmeester
 • Carina Bijl, secretaris
 • Anita Helfrich, bestuurslid (interim)
 • Elenna de Roode, bestuurslid (interim)

De leden

Voor een overzicht van de leden en hun werkveld verwijzen we je graag naar de bijlage: Overzicht leden MDL Netwerk

  Werkgroepen

  De bij het netwerk aangesloten diëtisten kenmerken zich door aandacht voor kwaliteit, wetenschappelijke inzichten en het leveren van zorg op maat. Het netwerk bestaat uit een aantal werkgroepen die zich alle bezighouden met een specifiek deelgebied van de MDL-diëtetiek.

  Deze werkgroepen zijn:

  • IBS (diarree en obstipatie)
  • Lactose intoleranite
  • IBD
  • Coeliakie
  • Lever(falen)
  • Pancreas(falen)
  • MDL-oncologie
  • MDL-motiliteit
  • MDL chirurgie
  • Short bowel syndroom / intestinaal falen
  • Oesophagus/maag(falen)